Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Yshlifestyle.nl bepalen onder andere wat jouw rechten en plichten zijn als je een bestelling bij ons plaatst, maar bijvoorbeeld ook dat onze artikelen duidelijk beschreven en gefotografeerd moeten worden. Lees deze voorwaarden dus rustig door en neem contact met ons op bij vragen.

Artikelen
Yshlifestyle.nl staat ervoor in dat de artikelen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Yshlifestyle.nl werkt voor een gedeelte met variërende artikelen . Wij proberen dan ook voldoende (bij) te bestellen bij onze leveranciers, maar het kan zijn dat dit
niet meer mogelijk is. Yshlifestyle.nl zal, zodra dit bij ons bekend is, er alles aan doen om het betreffende artikel zo snel mogelijk van de webshop af te halen.

Overeenkomst, tarieven & betalingen
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het totale bedrag op de rekening van Yshlifestyle.nl is bijgeschreven en nadat Yshlifestyle.nl je bestelling heeft geaccepteerd en voldoende gegevens van jou heeft om de bestelling te verzorgen.

Yshlifestyle.nl behoudt zicht het recht voor om de tarieven tussentijds te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Als het tarief van een door jou besteld artikel stijgt in de periode van jouw bestelling en de uitvoering daarvan, dan zal Yshlifestyle.nl deze tariefsverhoging uiteraard niet aan jou doorberekenen.

De vermelde tarieven voor de artikelen op de site zijn in euro´s en exclusief de verzendkosten! Onder verzendkosten wordt verstaan het verzendklaar maken, controleren, transporteren en het bezorgen van je bestelling Kijk voor alle verzendkosten hier

De levering wordt pas uitgevoerd wanneer het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer is bijgeschreven. Het is bij Yshlifestyle.nl niet mogelijk om uitgesteld of in termijnen te betalen.

Yshlifestyle.nl mag je bestelling(en) weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering stellen. Als je bestelling niet wordt geaccepteerd, dan deelt YSH dit mee binnen 24 uur na ontvangst van je bestelling.

Bezorging en levertijd
Geaccepteerde bestellingen probeert Yshlifestyle.nl uiteraard zo snel mogelijk bij jou te laten bezorgen. Nadat we jouw betaling hebben ontvangen, wordt je bestelling met 2 werkdagen ingepakt en verstuurd.

De levertijd bedraagt daardoor (na ontvangst van de betaling) 2 tot 3 werkdagen voor bestelling binnen Nederland en 4 tot 6 werkdagen voor bestelling binnen Europa. Bezorging naar een ophaalpunt van PostNL of DHL duurt gemiddeld 3 tot 5 werkdagen, dus hou hier rekening mee.

Mocht de levertijd door omstandigheden langer duren, dan geeft dit je niet het recht op een schadevergoeding. Wel heb je altijd het recht om je bestelling te annuleren als de levertijd langer dan één (1) maand is.

Zorg er aub voor, dat het juiste adres (straatnaam, huisnummer én postcode) goed is ingevuld. Als je zelf verkeerde adresgegevens hebt ingevuld op de site, waardoor je bestelling niet kon worden bezorgd, dan vergoedt Yshlifestyle.nl dit niet. Mocht de bestelling retour komen bij Yshlifestyle.nl, dan zullen we haar nogmaals naar je versturen, maar mocht het pakket niet meer retour komen, dan zal Yshlifestyle.nl geen nieuwe bestelling naar je versturen en ook niet het bedrag van je bestelling terug naar je overmaken.

Als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hierover altijd zo snel mogelijk bericht van ons.

Als de levering van een besteld artikel onmogelijk is, zal Yshlifestyle.nl er alles aan doen wat redelijkerwijs mogelijk is om een vervangend artikel, uiteraard altijd in overleg met jou, beschikbaar te stellen.

De levering van de artikelen vindt plaats op het moment dat de bestelling wordt afgeleverd op het opgegeven adres.

Als je artikelen ontvangt, die je niet besteld hebt, dan dien je Yshlifestyle.nl hier direct van op de hoogte te stellen.

Door of aan jou verstrekte/vermelde gegevens waar onjuistheden in voorkomen, dien je ook direct aan Yshlifestyle.nl te melden.

Een wijziging van het afleveradres kan alleen schriftelijk of via email aan Yshlifestyle.nl worden doorgegeven. Mocht je bestelling al onderweg zijn, dan kan Yshlifestyle.nl niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele problemen die hierdoor ontstaan. Wel ontvang je een e-mail van ons met de datum waarop je bestelling door ons is verzonden.

Reclames, ruilen en retourneren
Controleer bij aflevering van je bestelling of het artikel aan de overeenkomst beantwoordt. Is dit het door jouw bestelde artikel?

Alle geretourneerde artikelen worden scherp gecontroleerd om te kijken of deze gepast of gedragen zijn. We dit in de regel gelijk zien, maar bij twijfel zullen we het artikel retour sturen naar de fabrikant om er nogmaals naar te laten kijken.

Een artikel mag uit de verpakking worden gehaald, maar de verpakking dient te allen tijde onbeschadigd te blijven, dus doe dit alsjeblieft voorzichtig!

Als het artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, meldt dit dan via e-mail binnen dertig (30) dagen na aflevering via ons e-mailadres service@yshlifestyle.nl Je bent dit niet verplicht, maar voor ons zou dat natuurlijk wel zo prettig zijn, zodat we weten wat er terugkomt en hoe we iets kunnen verbeteren.

Als blijkt dat het artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt en het artikel is nog onbeschadigd, dan kun je het artikel retour sturen naar Yshlifestyle.nl. We willen je vragen om bij de retour-bestelling een briefje of iets dergelijks te doen, zodat we kunnen zien, dat deze retour-bestelling van jou is.

In alle gevallen dien je het artikel ongebruikt, in de originele en onbeschadigde verpakking binnen twee weken nadat je melding hebt gemaakt aan Yshlifestyle.nl te retourneren. Zodra wij het geretourneerde artikelen hebben ontvangen, zullen wij het betaalde bedrag van het artikel proberen direct naar je terugstorten. Maximaal kan dit 2 weken duren, maar wij proberen dit direct te doen, nadat we het artikel hebben ontvangen.

Het bedrag van het artikel zal altijd worden teruggestort op de rekening, die je gebruikt hebt om destijds het artikel mee te betalen.

Als het artikel niet op bovenstaande wijze wordt geretourneerd en/of als Yshlifestyle.nl niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk of per e-mail op de hoogte wordt gebracht van een klacht over één of meerdere artikelen, dan kan het artikel niet meer worden omgeruild en kunnen de kosten van het artikel niet meer worden teruggestort.

De retourkosten (de kosten die jij als klant moet maken om het artikel terug te sturen naar Yshlifestyle.nl) worden alleen vergoed als sprake is van een ondeugdelijk artikel of van een verkeerde levering door Yshlifestyle.nl In alle andere gevallen zullen deze retourkosten niet door Yshlifestyle.nl worden vergoed.

De verzendkosten (de kosten die jij als klant hebt betaald voor het versturen van de bestelling vanaf Yshlifestylenl naar jou) worden volledig vergoed als de complete bestelling in goede orde is ontvangen. Doorgaans wordt dit binnen een paar dagen terugbetaald met een maximum van 14 werkdagen.

Uiteraard zullen we per e-mail contact met je onderhouden om alles goed te laten verlopen.

BEMIDDELING VIA STICHTING WEBWINKELKEUR
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar ( info@yshlifestyle.nl ). Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

DIVERSEN
In het geval van overmacht kan Yshlifestyle.nl de uitvoering van je bestelling (tijdelijk) stopzetten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat hierdoor een schadevergoeding geëist kan worden. Wel ontvang je hierover zo snel mogelijk een bericht van ons.

Yshlifestyle.nl mag gebruik maken van derden bij de uitvoering van de bestellingen.

Yshlifestyle.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van (druk-)fouten op deze site en/of van andere reclame-uitingen, voor informatie die andere bezoekers van deze website verzenden en voor welke schade dan ook, die ontstaan is door of te maken heeft met deze website.

Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden en op alle in deze Voorwaarden genoemde zaken. Alle geschillen zullen altijd worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

De website www.Ysh.lifestytleandmore.nl is eigendom van Yshlifestyle.nl en het is verboden om deze site of een gedeelte van deze site openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Yshlifestyle.nl

Privacy
Wij bewaren alleen e-mailadressen die rechtstreeks aan Yshlifestylenl worden opgegeven of waarvan bij opgaven duidelijk is dat ze aan Yshlifestyle.nl worden verstrekt.

Yshlifestyle.nl gebruikt je e-mailadres alleen om je op de hoogte te houden van nieuws (nieuwe produckten, nieuwe artikelen etc.). Op elk moment kun je aangeven geen e-mails meer van Yshlifestyle.nl te willen ontvangen. Jouw e-mailadres zullen wij nooit aan derden doorgeven.

Je persoonsgegevens leggen wij vast voor de acceptatie en de uitvoering van de overeenkomst en voor ons relatiebeheer. Yshlifestyle.nl kan dus deze gegevens gebruiken om je te informeren over nieuwszaken of voor jou interessante aanbiedingen. Als je dit niet wilt, dan is een eenvoudig e-mailtje naar: info@yshlifestyle.nl voldoende om ons dit te laten weten.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Yshlifestyle.nl zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing. Andere (Algemene) Voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Onze Voorwaarden worden op jouw verzoek schriftelijk naar je toegezonden.

Zodra je een bestelling hebt gedaan via onze site, dan ben je akkoord gegaan met deze Voorwaarden.

Er kan alleen schriftelijk worden afgeweken van deze Voorwaarden. Als er wordt afgeweken van een bepaling in deze Voorwaarden, dan blijven de andere bepalingen in deze Voorwaarden gewoon van kracht.

Als één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden in strijd zijn met de wet, dan zal Yshlifestyle.nl deze bepaling(en) direct aanpassen. Alle overige bepalingen blijven te allen tijde van kracht.

Als Yshlifestyle.nl één of meerdere bepalingen voor lange of korte tijd soepel toepast, dan behouden we het recht om op elk moment (weer) strikt naleving van deze bepalingen te eisen.
Ook medewerkers, tussenpersonen en andere derden van Yshlifestyle.nl mogen zich beroepen op deze Voorwaarden.
Yshlifestyle.nl is gerechtigd om op elk moment deze Voorwaarden te wijzigen. Nadat de gewijzigde Voorwaarden op www.Yshlifestyle.nl zijn gezet, zijn ze direct van kracht. De gewijzigde Voorwaarden gelden niet voor de bestellingen die voorafgaand aan de publicatie op www.Yshlifestyle.nl zijn gedaan, tenzij de nieuwe voorwaarden voor jou gunstiger zijn.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2022 YSH Lifestyle & More | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel